Sweden Inline

Extremsport – inget för den fege

Extremsporter av olika slag är av naturliga orsaker inte någonting som passar exakt alla. Det kräver nämligen att man är beredd att riskera en hel del för att lära sig ett nytt trick eller vad det än är man nu vill åstadkomma för att ta sig vidare i sin utveckling. Det är med andra ord inget för den fege, då alltför stor rädsla faktiskt kan vara farligt i de olika momenten.

Det är lustigt när man tänker på det, att rädsla, som egentligen finns till för att skydda oss människor, faktiskt kan vara farligt när man sysslar med någon extremsport. Alltför stor rädsla som man försöker övervinna kan nämligen leda till att det helt enkelt låser sig när man ska göra något nytt trick, vilket då kan leda till betydligt farligare scenarion än om hjärnan tillåtit kroppen att göra det den försöker åstadkomma. Detta är därför någonting som alla extremsportare måste övervinna för att kunna bli framgångsrika, något som är lättare för en del människor än andra.

Extremsport kan på sätt och vis jämföras med olika former av professionell gambling, där man måste ta vissa beräknade risker för att kunna bli en vinnare i det långa loppet. Det gäller att hålla sig till den utsatta planen och visualisera det mål man vill nå, för att inte vackla och plötsligt göra någonting dumdristigt som kan riskera slutresultatet. Det är med andra ord lika enkelt att göra bort sig även här, om det är så att man inte lyckas hålla sig inom ramarna för det man vill åstadkomma och sättet som man visualiserat för att ta sig dit. Det finns självfallet sätt att övervinna vissa typer av rädslor, bland annat genom att göra någonting gång på gång.

Många extremsportare testar exempelvis nya trick med hjälp av en foampit, som är en grop helt fylld med mjukt skumgummi. Efter hundratals volter i denna blir det genast enklare att sätta en i ett skrap läge, då man genom träning som detta tillslut lyckas övervinna sin rädsla på ett sunt sätt! Vill du verkligen hålla på med någon form av extremsport så är det alltså fullt möjligt även om du är lite av en fegis innerst inne. Skillnaden är bara att du måste jobba betydligt hårdare för att bli framgångsrik än många andra. Lycka till!